Digital ordbok

Den här digitala ordboken över olika tjänster på internet har skapats av elever på kursen Digital Kompetens på Lärvux Stockholm. Lärare är Anne S Folke och Gun-Britt Löwgren. Ordboken är ett levande dokument som uppdateras fortlöpande.

 

Guldfisk By Elma from Reykjavík – Gullfiskur, CC BY 2.0, Link