Lärvuxbloggar

Här är länkar till några av de bloggar och blogginlägg som startats av kurser på Lärvux Stockholm. Välkommen att besöka bloggarna nedan!

Elever i engelska bloggar på engelska.larvuxbloggar.se

Engelska

Good luck!

Svenskakurserna bloggar på sv-sva.larvuxbloggar.se

Här bloggar eleverna i olika kurser i svenska med lärarhandledning

I-padgruppen i kommunikation bloggar på Komipad.larvuxbloggar.se

Kom Ipad

Bland mycket annat använder vi dator, Ipad, mobil och ”tidtagare”.

YRK-grupperna inom restaurang, handel och barn bloggar på yrk.larvuxbloggar.se

På yrkesutbildningarna kan en läsa kurser inom restaurang-, handel, äldre- och barnomsorg.

 

Boktips

Här bloggar elever som läser svenska och läs- och skrivinlärning och andra kurser på Lärvux i Stockholm, och deras lärare, om böcker som de läst.
boktips.larvuxbloggar.se

 

Filmblogg

På filmbloggen delar elever och lärare filmtips, egna filmer, filmrecensioner, kort sagt allt som har att göra med film.
film.larvuxbloggar.se

 

Digital ordbok

Länk till den digitala ordboken

Den här digitala ordboken över olika tjänster på internet har skapats av åtta elever på kurserna för Digital Kompetens på Lärvux Stockholm. Lärare är Anne S Folke och Gun-Britt Löwgren. Ordboken är ett levande dokument som uppdateras fortlöpande.